پرسش و پاسخ

سوال 223 25 تیر 1393
با سلام. آزمایش pcr فوق حساس در یک آزمایشگاه تخصصی معتبر اگر بعد از 2 هفته از رابطه جنسی انجام شود و نتیجه اش منفی باشد چند درصد می توان به آن اطمینان کرد؟ حتما باید آزمایش آنتی بادی انجام داد؟
پاسخ کارشناس
هر آزمایشی موارد مثبت کاذب یا منفی کاذب ممکن است داشته باشد. در مورد اچ آی وی بهتر است نتیجه آن با آزمایش دیگری تأیید شود.