پرسش و پاسخ

سوال 221 24 تیر 1393
برای اینکه بدونم آلوده هستم یا نه چه آزمایشی باید بدم؟ این آزمایش چه مدت بعد از رابطه ای که داشتم باید باشه؟ مرکز مطمئن برای آزمایش کجاست؟
پاسخ کارشناس
در مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری که نشانی آنها در سایت هست می توانید خدمات مشاوره و آزمایش اچ آی وی را به رایگان و مطمئن دریافت کنید.