پرسش و پاسخ

سوال 193 20 تیر 1393
سلام. من در حدود چهل روز قبل یک رابطه محافظت نشده داشتم. امروز به آزمایشگاه مراجعه کردم. مسئول آزمایشگاه عنوان کرد که فقط یکبار ازمایش p24 بدم کافیه تا معلوم بشه آلوده شدم یا خیر؟
پاسخ کارشناس
خیر. آزمایش p24 به تنهایی ارزش ندارد به خصوص از آن جهت که آنتی ژنهای سطحی ویروس مدت کوتاهی قابل شناسایی هستند و جواب آزمایش به احتمال زیادی منفی کاذب خواهد بود.