پرسش و پاسخ

سوال 189 18 تیر 1393
از طریق سکس دهانی ایدز منتقل میشود؟
پاسخ کارشناس
بلی، البته خطرش به مراتب کمتر از آمیزش واژینال و یا مقعدی است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه به سایت و مطلب "انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی دهانی" مراجعه کنید.