پرسش و پاسخ

سوال 187 17 تیر 1393
با سلام چندی پیش در یک بیمارستان نظامی در تهران و در نوبت اول (اولین نفر ان روز برای آزمایش) کلونوسکوپی شدم که نمونه برداری هم انجام شد، آیا نیاز است نگران آن باشم که ممکن است ویروس منتقل شده باشد؟ آیا نیاز است آزمایش بدهم؟ یا در واقع وسواس گرفته ام؟ با سپاس
پاسخ کارشناس
اگر نفر اول بوده اید و آندوسکوپ قبلش ضدعفونی شده بوده جای نگرانی نیست.