پرسش و پاسخ

سوال 184 17 تیر 1393
من با یک نفر که بعدا فهمیدم بیماراست باوافور تریاک کشیدم الان خودم تریاک را ترک کرده ام ولی وسواس گرفتم نکنه ازش گرفته باشم ایا خطری وجود دارد ونیاز به ازمایش دارم.
پاسخ کارشناس
اچ آی وی از راه تنفس و دود تریاک منتقل نمی شود.