پرسش و پاسخ

سوال 172 15 تیر 1393
سکس دهانی از قسمت کلیتوریس داشتم. بعضی اوقات علائم احساس داغی و حس تورم گلو داشتم و بعضی اوقات بی حسی و این حس ها روز سوم تا هفتم بود و کمی هم هفته دو و سه. هفته چهارم (روز 23) آنتی بادی الیزا 1و2 و p24 همزمان دادم منفی شد. هفته هشتم روز 53 آنتی بادی الیزا 1و2 و pcr-rna همزمان دادم منفی شد. در آزمایشگاه کیوان. چقدر این آزمایش ها قبل از سه ماه اطمینان بخش هست؟ آزمایشگاه کیوان چقدر قوی هست؟
پاسخ کارشناس
آزمایش پی سی آر به خصوص در روز 53 دقت بالایی دارد و در ترکیب با نتیجه آزمایش های دیگر به نظر می رسد جای نگرانی برای شما نیست.