پرسش و پاسخ

سوال 168 14 تیر 1393
با سلام و درود به شما این دوره پنجره خیلی ابهام انگیز شده هر کسی چیزی میگه. بهترین زمان در حال حاضر برای آزمایش ایدز چقدر است؟ نتیجه ای که 100% به آن اعتماد کرد ؟
پاسخ کارشناس
سلام، هیچ آزمایش علمی نتیجه 100 درصد اطمینان شدنی ندارد. میزان خطا در دوره پنجره بیشتر است به همین دلیل توصیه می شود دو بار آزمایش الایزا با فاصله حداقل سه ماه (به شرطی که در این فاصله رفتار پرخطری نداشته اید) برای اطمینان از سلامت شما انجام شود. با این کار میزان خطا خیلی کمتر می شود. آزمایش p24 ممکن است چند روز زودتر از الایزا مثبت شود به همین دلیل در نسل جدید کیت های تشخیصی گنجانده می شود.