پرسش و پاسخ

سوال 158 09 تیر 1393
با سلام. نتیجه آزمایشی که 100% به نتیجه آن بتوان اعتماد کرد چه زمانی بعد از رفتار پر خطر می باشد. آیا 5 ماه و 2 هفته زمان خوبی برای آزمایش است ؟
پاسخ کارشناس
هیچ آزمایشی در علم امروزی نیست که بشود 100 درصد به نتیجه اش مطمئن بود. هر آزمایشی درصدی هر چند کم از خطا دارد. برای اچ آی وی باید دو بار آزمایش الیزا انجام شود تا از از سلامت یا بیماری شما مطمئن شویم.