پرسش و پاسخ

سوال 152 08 تیر 1393
سلام ارتباط محافظت نشده با زن شوهر دار، احتمال ایجاد بیماری ایدز دارد؟
پاسخ کارشناس
سلام، بلی. هر چه تعداد افرادی که هر یک از طرفین با آنها آمیزش داشته باشند بیشتر شود احتمال سرایت بیماریهای آمیزشی هم بیشتر می شود.