پرسش و پاسخ

سوال 146 06 تیر 1393
سلام. کسی که چند روز قبل، 6 روز، یک رابطه ی پرخطر داشته است چکار باید بکند؟ شخص مربوطه بسیار نگران است. به چه دکتری باید مراجعه کند؟
پاسخ کارشناس
سلام، ایشان بهتر است برای مشاوره و آزمایش به یکی از مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری بروند.