پرسش و پاسخ

سوال 136 27 خرداد 1393
آیا شیر مادر ناقل ایذر برای مردان بالغ هم خطرناکه؟یعنی اگه خورده بشه یا داخل چشم بره
پاسخ کارشناس
شیر مادر مبتلا حاوی ویروس است ولی ویروس از راه خوراکی به بالغین سرایت نمی کند. درباره ورود شیر حاوی ویروس به چشم امکان سرایت وجود دارد (احتمال آن کمتر از نیم در هزار است) ولی تا کنون مواردی برای سرایت از این طریق گزارش نشده است.