پرسش و پاسخ

سوال 135 27 خرداد 1393
سلام و خسته نباشید آیا خوردن آلت تناسلی مرد به وسیله ی زن آلوده و یا خوردن آلت زن آلوده توسط مرد، احتمال انتقال ویروس را به همراه دارد؟
پاسخ کارشناس
البته خوردن شاید واژه درستی نباشد ولی از این راه ها که گفتید امکان سرایت بسیار بسیار کم است.