پرسش و پاسخ

سوال 127 15 خرداد 1393
بعد از ورود ویروس به بدن آدم چاق می شود
پاسخ کارشناس
در مرحله عفونت حاد ممکن است فرد کمی کاهش وزن پیدا کند که موقتی است پس از آن در دوره نهفتگی ممکن است فرد دچار افزایش وزن هم بشود ولی پس از چندین ماه یا چند سال (با پیشرفت بیماری) کاهش وزن شدید رخ می دهد که از علائم تشخیصی ایدز است.