پرسش و پاسخ

سوال 125 15 خرداد 1393
باسلام وخسته نباشید.ایا ایدزاززخم های سطحی که خون نیایدانتقال می یابد!
پاسخ کارشناس
سلام،ممنون امکان سرایت از خراشهای سطحی بدون خونریزی هم وجود دارد چون آنچه از این زخمه ترشح می شود مقداری مایع میان بافتی و سرم خون است که حاوی ویروس است.