پرسش و پاسخ

سوال 124 11 خرداد 1393
اگر مردی دستش با مایع منی خودش آلوده شده باشد و با آن دست به واژن خانمی دست بزند ممکن است منتقل شده باشد یا در ارتباط آلت با واژن منتقل می شود ؟
پاسخ کارشناس
اچ آی وی در مایع منی و مایع قبل از انزال هر دو وجود دارد و تماس آنها با مخاط واژن است که باعث سرایت می شود.