پرسش و پاسخ

سوال 120 04 خرداد 1393
کیت های نسل 4 دقیقا بعد از چند روز از رفتار پر خطر پاسخ می دهند؟خواشا توضیح بفرمایید
پاسخ کارشناس
کیتهای الایزای نسل چهار که علاوه بر پادتن اچ آی وی وجود یک پروئتین ساختمانی ویروس را هم می سنجند ممکن است بتوانند پس از 10 روز از ورود ویروس به بدن واکنش بدهند. با اینحال برای اطمینان باید باری دیگر تکرار شوند یا با انجام pcr یا وسترن بلات نتیجه آنها تأیید شود.