پرسش و پاسخ

سوال 115 02 خرداد 1393
سلام خداقوت آیا مرکزی یا مکانی وجود دارد که بیمارانی که اچ آی وی مثبت هستند برای مشاوره به آنجا بروند یا جایی که همایشی برایشان بطور دسته جمعی بصورت مستمر برگزار کند؟ باتشکر
پاسخ کارشناس
سلام،ممنون در مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری مراقبتهای مربوط به افراد اچ آی وی مثبت را هم انجام می دهند. در برخی شهرها باشگاه های افراد اچ آی وی مثبت هم با نام های مختلف وجود دارد که وابسته به مراکز فوق یا برخی سازمانهای غیردولتی هستند و علاوه بر آموزش و مشاوره فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز دارند.