پرسش و پاسخ

سوال 108 27 اردیبهشت 1393
ویروس hiv در یک قطره خون خارج از بدن تا چه مدت زنده می ماند؟
پاسخ کارشناس
می گویند تا وقتی که لخته کاملا خشک بشود (حدودا 2 ساعت)