پرسش و پاسخ

سوال 105 26 اردیبهشت 1393
اگر تا ختنه گاه داخل مهبل دختر باکره بشود و منی خارج نشود امکان الوده به ویروس هست؟
پاسخ کارشناس
اگر آمیزش بدون کاندوم باشد بله احتمال سرایت اچ آی وی وجود دارد.