پرسش و پاسخ

سوال 103 25 اردیبهشت 1393
با سلام آیا خود بزاق و ادرار دارای ویروس ایدز هست یا نه؟در ترشحات دیگر بدن چه طور؟
پاسخ کارشناس
تعداد بسیار کمی اچ آی وی در بزاق و ادرار وجود دارد که در مورد بزاق عامل سرایت بیماری نمی تواند باشد ولی در مورد ادرار امکانش هست به ویژه کسانی که روی شریک جنسی شان ادرار می کنند. سایر ترشحات بدن بجز اشک و عرق حاوی ویروس و سرایت دهنده هستند. البته بار ویروس در آنها متفاوت است.