پرسش و پاسخ

سوال 101 21 اردیبهشت 1393
با سلام در تاریخ ٩٢/٥/٢٥ رفتار پر خطر داشتم تاریخ ٩٢/٥/٢٦ آزمایش HBS-Ag Anti HIV Anti HCV دادم كه منفى بود همین آزمایشات را هم از شریكم گرفتم كه منفى بود. تاریخ ٩٢/٨/٣٠ مجددا آزمایش HBS-Ag Anti HIV دادم كه منفى بود. تاریخ ٩٢/١٢/١٩ مجددا آزمایش HBS-Ag Anti HIV Anti HCV دادم و منفى بود. وضعیت من به چه گونه است؟ ممنون
پاسخ کارشناس
با توجه به سه بار آزمایش منفی (که اگر رفتار پرخطری در طی این مدات نداشتید بار سوم لازم نبود) به نظر می رسد شما فعلا دچار بیماریهای ویروسی هپاتیت ب و ث و اچ آی وی نیستید. ادامه رفتارهای سالمتر شما را از ابتلا به آنها مصون نگه می دارد.