پرسش و پاسخ

سوال 91 13 اردیبهشت 1393
آیا ارتباط از طریق باسن هم برای مرد خطر انتقال دارد ؟
پاسخ کارشناس
در آمیزش مقعدی خطر سرایت آچ آی وی برای طرف مفعول بیشتر است یعنی اگر مرد مفعول باشد خطرش بیشتر از وقتی است که فاعل باشد.