پرسش و پاسخ

سوال 88 07 اردیبهشت 1393
کسی که 7 سال پیش رفتار پر خطر داشته است (اما آزمایش نداده ولی دو سال بعد همسرش در هنگام بارداری آزمایش HIV داده و منفی بوده است) آیا می تواند مطمئن باشد که سالم است ؟
پاسخ کارشناس
لزوما نه. چون ممکن است هنوز آنقدر ویروس در بدنش نبوده که به همسرش سرایت کند. بهتر است خودش هم آزمایش بدهد.