پرسش و پاسخ

سوال 85 05 اردیبهشت 1393
سلام! آیا با تماس دست مرد با مایع جنسی زن امکان مبتلا شدن به hiv وجود دارد؟
پاسخ کارشناس
اگر فقط با دست تماس داشته خیر ولی اگر مرد دست آلوده را به نوک آلت خود مالیده باشد خطر دارد.