پرسش و پاسخ

سوال 84 05 اردیبهشت 1393
آیا نتیجه منفی تست 1و2 HIV بعداز گذشت 45 روز از اخرین نزدیكی كه حدود 2 دقیقه بطول انجامیده برای مرد اطمینان بخش است یا نیاز به تكرار دارد
پاسخ کارشناس
به دلیل کم شیوع بودن اچ آی وی در جمعیت عمومی کشور حداقل دو بار آزمایش منفی برای اطمینان از سلامت لازم است.