پرسش و پاسخ

سوال 82 03 اردیبهشت 1393
با سلام آیا با قاشق مشترک در یک ظرف چیزی مثل بستنی خوردن اگر یک طرف بیماری بیماری ایدز داشته باشه اینطوری با استفاده همزمان از یک قاشق بیماری منتقل میشه؟ با تشکر
پاسخ کارشناس
اچ آی وی از طریق خوراکی و قاشق و چنگال منتقل نمی شود.