پرسش و پاسخ

سوال 77 27 فروردین 1393
من یك هفته قبل پام زخم شد وبه از یك هفته با زنی كه پریود بود امیزش كردم میخواستم بدانم با وجود كاندم مصرف كردم ایا ویروس ایدز از را زخم كه پوست نازكی روی آن را پوشانده منتقل میشود یا نه
پاسخ کارشناس
در تماس خون آلوده با پوست ناسالم احتمال سرایت اچ آی وی وجود دارد به خصوص که می گویید خانم خونروی ماهیانه داشته است. بنابراین اگر خونابه او با زخم شما تماس داشته و به سلامت ایشان مشکوک هستید بهتر است برای مشاوره و آزمایش اچ آی وی اقدام کنید.