پرسش و پاسخ

سوال 76 27 فروردین 1393
با سلام. من دانشجوی بیهوشی می باشم که متاسفانه سوزن اسپایناله یک خانم به دستم فرو رفت. آزمایشات این خانم اچ آی وی منفی بود. ولی دچار وسواس شده ام. آیا جای نگرانی می باشد؟ با تشکر
پاسخ کارشناس
مطابق راهنمای مواجهه شغلی مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، در صورت منفی بودن منبع مواجهه از نظر HIV ، HBV و HCV ، آزمایش پایه، تجویز رژیم پیشگیری و یا پیگیری بعدی برای شما ضرورت ندارد.