پرسش و پاسخ

سوال 75 25 فروردین 1393
چگونه بفهمم اطرافیانم ایدز دارند یا نه؟
پاسخ کارشناس
ظاهر هیچ کس ابتلا به ایدز را نشان نمی دهد، باید مشاوره و آزمایش بدهند و اگر مایل بودند نتیجه را به شما بگویند.