پرسش و پاسخ

سوال 63 14 فروردین 1393
آیا تیغ قبلا استفاده شذه فرد آلوده اگر به سطح پوست فردسالم بخورد ولی خون نیاید باعث الوده شدن فرد سالم میشود؟
پاسخ کارشناس
اگر تیغ خشک شده باشد امکان سرایت اچ‌آی‌وی وجود ندارد.