پرسش و پاسخ

سوال 52 07 فروردین 1393
تا چند ماه بعد از رابطه میتوان با ازمایش فهمید فرد مبتلا است؟
پاسخ کارشناس
بین دو هفته تا سه ماه بعد از ابتلا به اچ آی وی می توان آزمایش داد.