پرسش و پاسخ

سوال 50 07 فروردین 1393
فرد ایدزی چگونه تشخیص داده میشود؟
پاسخ کارشناس
برای تشخیص ابتلا به اچ آی وی یا ایدز باید آزمایشی انجام شود که یا پادتن های ضد ویروس را در خون نشان دهد یا ذرات ویروس را. آزمایش و مشاوره ایدز در مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری رایگان است.