پرسش و پاسخ

سوال 51 04 فروردین 1393
آیا تنها یک بار تماس جنسی بدون کاندوم با فرد (خانم) آلوده به ویروس اچ ای وی باعث آلودگی می شود؟ اگر اطمینان نداشته باشیم فرد مذکور الوده است چه می توان کرد برای تشخیص سریع ابتلا یا عدم ابتلا؟ آیا درست است که می گویند 24 بعد از تماس با تعویض خون می توان از الودگی فرار کرد؟
پاسخ کارشناس
با یکبار تماس جنسی نا مطمئن الزاماً ابتلا صورت نمی گیرد ولی با هر بار احتمال ابتلا بالا می رود. برای تشخیص به مراکز مشاوره رفتاری مراجعه فرمایید. نیازی به تعویض خون !!!؟؟؟؟!!!! نیست.48باشد 48 ساعت باشد.