پرسش و پاسخ

سوال 41 17 اسفند 1392
برای انجام دادن رابطه جنسی چه نوع کاندومی باید استفاده شود ؟؟؟
پاسخ کارشناس
نوع کاندوم فرقی ندارد مهم استفاده درست از آن است یعنی به نحوی استفاده شود که مایعات جنسی از کناره اش نشت نکند یا کاندوم پاره نشود. برای اطلاع دقیق از مراحل و نکات استفاده از کاندوم به مطالب مرتبط در سایت مراجعه کنید.