پرسش و پاسخ

سوال 26 16 اسفند 1392
من بعد از رفتار پرخطر در ماههای 2و4و6و7ازمایش ایدز دادم در همه موارد منفی بوده ایا امکان مبتلا بودنم به ایدز وجود دارد یا نه ؟
پاسخ کارشناس
اگر رفتارهای پر خطر دیگری نداشته اید جای نگرانی نیست.