پرسش و پاسخ

سوال 25 16 اسفند 1392
سلام وقت بخیر. می خواستم بدونم برای رد احتمال آلوده شدن به ویروس ایدز، انجام آزمایش رپید در ماه سوم و ششم بعد از رفتار پرخطر کفایت می کند؟ اگر نه برای انجام آزمایش دقیق تر کجا باید مراجعه کرد؟ چون مرکز پیشگیری از بیماری های رفتاری در شهر ما آزمایش الایزا را در صورت مثبت شدن آزمایش رپید انجام می دهند.
پاسخ کارشناس
اگر دوبار آزمایش رپید منفی بوده است و اگر رفتارهای پر خطر دیگری نداشته اید جای نگرانی نیست.