پرسش و پاسخ

سوال 28 01 اسفند 1392
ایا با یک تماس جنسی ،فرد به بیماری ایدز مبتلا میشود یا نه!!!!!!!!!!!!
پاسخ کارشناس
ممکن است با یک رابطه جنسی هم ایدز انتقال یابد و یا اینکه انتقال پیدا نکند. به نوع رابطه و نحوه تماس دو شخص بستگی دارد و درصورتی که مایع منی به بافت های بدن رسیده باشد امکان انتقال ویروس خواهد بود.