پرسش و پاسخ

سوال 23 30 بهمن 1392
با سلام دریافت جواب منفی از آزمایش Ag P24 بعد از 20 روز از احتمال آلودگی و تست pcr بعد از 45 روز و تست الایزا بعد از 70 روز برای رد احتمال ابتلا به hiv کفایت میکند؟ با تشکر
پاسخ کارشناس
ممکن است تا سه ماه جواب آزمایش منفی، مورد اطمینان نباشد و لازم است بعد از سه ماه تکرار شود