پرسش و پاسخ

سوال 21 28 بهمن 1392
آیا خطر ابتلا به ایدز در زنان و مردان مساوی است؟
پاسخ کارشناس
خیر، زنان در معرض خطر بیشتری قرار دارند.