پرسش و پاسخ

سوال 1145 04 آبان 1393
باسلام، سوال 1376 را من پرسیدم، در رابطمون کمی از آب منی قبل از انزال روی مقعدم ریخت آیا امکان ابتلا وجود دارد؟
پاسخ کارشناس
آب قبل از انزال اسمش منی نیست. با این شرایط احتمال سرایت حدود 3 در ده هزار است.