پرسش و پاسخ

سوال 11 28 بهمن 1392
علایم اولیه ایدز در کودک شیرخواری که از طریق شیر مادرش مبتلا به ایدز شده است چیست؟
پاسخ کارشناس
عفونت های مکرر و غیر طبیعی - ضعف بدن - کاهش وزن غیر طبیعی - مشکلات تنفسی علایم نوزادی که از مادر مبتلا شده باشد ممکن است چند سال بعد نمایان شوند.