پرسش و پاسخ

سوال 1140 04 آبان 1393
پسری 25 ساله هستم و سابقه رابطه جنسی ندارم. مبتلا به وسواس فکری هستم و تحت درمان آسنترا هستم. با توجه به ارتباطات جنسی برادرم گمان به ناقل بودن او دارم. گمان می کنم که یک بار به اشتباه از تیغ اصلاح ایشان استفاده کرده باشم. در طی استفاده خراشی بدون خونریزی بر روی پوست من شد. آیا من در خطر انتقال هستم. لطفا کمکم کنید.
پاسخ کارشناس
امکان سرایت از این راه ناچیز است و تاکنون در ایران ثابت نشده کسی از این راه مبتلا شده باشد. نگران نباشید.