پرسش و پاسخ

سوال 10 28 بهمن 1392
اگر مادری که مبتلا به ایدز است و به فرزندش شیر می دهد علائم ایدز چند مدت بعد در نوزاد شیرخوار پدیدار می شود؟
پاسخ کارشناس
علایم نوزادی که از مادر مبتلا شده باشد ممکن است چند سال بعد نمایان شوند اما برای اینکه مشخص شود نوزاد به ایدز مبتلا شده است یا نه بایستی هر سه ماه یک بار آزمایش انجام شود