پرسش و پاسخ

سوال 1129 03 آبان 1393
سلام. اگه یه مردی مشکوک به ایدز باشه و سینه یه دخترو بخوره. آیا دختر ایدز میگیره؟
پاسخ کارشناس
خیر از راه بزاق منتقل نمی شود.