پرسش و پاسخ

سوال 1127 03 آبان 1393
باسلام. خواستم بدونم اگه نوک آلت خراش برداشته باشه و از مدت خراش برداشتن ۵ ساعت گذشته باشه و سکس دهانی با مورد مشکوک داشته باشیم امکان انتقال وجود داره؟
پاسخ کارشناس
امکان سرایت از بزاق وجود ندارد.