پرسش و پاسخ

سوال 1124 03 آبان 1393
با سلام مجدد. من به تازگی در هفته 10 یک آزمایش ترکیبی الیزا ab داده ام که منفی بود. آیا می شود به این آزمایش امیدوار شد و یا باید بیشتر منتظر بمانم. با توجه به این که در روز 25 pcr منفی بوده.
پاسخ کارشناس
بهتر بود چند هفته دیگر هم صبر می کردید. با این حال به احتمال بسیار زیادی شما اچ آی وی منفی هستید. برای قطعیت بیشتر در پایان ماه ششم آزمایش بدهید.