پرسش و پاسخ

سوال 1119 02 آبان 1393
با سلام. من دیروز تیغی درختی در خیابان به دستم رفت. آیا امكان سرایت دارد. ٢- اگر كسی سه روز قبل دندانپزشكی رفته باشد و دندانش پانسمان باشد و سه روز از پانسمان بگذرد تفی كند و داخل چشم دیگری برود امكان سرایت هست؟
پاسخ کارشناس
الف)خیر ب) خیر