پرسش و پاسخ

سوال 1112 02 آبان 1393
باسلام. تشکر فراوان از زحمات شما، میخواستم بدانم آیا اچ ایی بدون دخول در مقعد منتقل میشود؟
پاسخ کارشناس
دخول برای سرایت از راه آمیزش جنسی لازم است.