پرسش و پاسخ

سوال 1111 02 آبان 1393
سلام و خسته نباشید. من بعد از گذشت 20 روز از رابطه آزمایش p24 دادم. بعد از 30 روز hiv mix. بعد 45 روز rapid test و بعد از 55 روز p24 رو تکرار کردم که همگی منفی بودند. چقدر میتونم به این جواب ها اعتماد کنم؟
پاسخ کارشناس
به دلیل دوره پنجره برای جواب منفی بهتر است تا پایان ماه چهارم صبر کنید هر چه تست در این مدت بدهید ارزش ندارد.